Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu sayfada Recommend Modülüne eklenen yeni özellikler ile ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.

HAZİRAN 2019

Stoğu Azalanlar senaryosunun ziyaretçi geçmişi kontrol aksiyonuna "ürünü favoriye ekleme" seçeneği eklenmesi

Kişinin favorilere ekleyip satın alma yapmadığı ve sepete atıp satın alma yapmadığı ürünlerin stoğu azaldığı zaman da ürünlerin mail içerisinde gönderilmesi sağlandı.

İndirime Giren Ürünler senaryosunun ziyaretçi geçmişi kontrol aksiyonuna "ürünü favoriye ekleme" seçeneği eklenmesi

Kişinin favorilere ekleyip satın alma yapmadığı ürünler indirime girdiği zaman da ürünlerin mail içerisinde gönderilmesi sağlandı.
MAYIS 2019

Yeni Ürün Parametresi: Discounted

Recobox>Product Filter/Ürün Filtresine’ne “discounted” parametresi eklendi. Bu sayede mail içerisinde indirimli ürünlerin gelmesi (True) ya da gelmemesi (False) sağlanabilecek.

Recobox>Last Category Product>Öneri Ürün Tipine "New Arrivals" ve "Discounted" Seçenekleri Eklenmesi

Last Category Products senaryosu sadece Top View ve Top Seller’ı control ederek çalışıyordu. Recobox>Last Category Products>Öneri Ürün Tipine “new arrivals” ve “discounted” seçenekleri eklendi. Bu sayede senaryo artık New Arrival ve Discounted seçenekleri için de çalışabilecek.

Web Recommendation'da, Recobox>Last Category Product>Öneri Ürün Tipine "New Arrivals" ve "Discounted" Seçenekleri Eklenmesi
Widget'larda, Last Category Products recobox'ı sadece Top View ve Top Seller’ı kontrol ederek çalışıyordu. Yapılan geliştirmeyle, Öneri Ürün Tipi'ne “new arrivals” ve “discounted” seçenekleri eklendi. Bu sayede artık, son bakılan/satın alınan kategoriden yeni gelen ürünler ya da indirimli ürünler mail içerisinde gönderilebilecek.
Recommend Performans Dashboard'ta Recomended Mail Raporlarının GüncellenmesiReco mail gönderimlerinde; hazırlanan kitle büyüklüğü, dinamik alan (ürün) tıklamaları, satın alma adedi ve ciro Recommend Performance Dashboard'da yer alırken, gönderilen kitle büyüklüğü, okuma ve sabit alan tıklamaları Email Kampanya Raporları'nda yer alıyordu. Yapılan geliştirmeyle, tüm bu metriklerin 01/06/2018 itibariyle Recommend>Performance Dashboard>Mail PlaybooksPerformance tablosu üzerinden olmak üzere tek yerden raporlanabilmesi sağlandı. 
MART 2019

Yeni Recobox Parametresi: LocationStrict

Lokasyona özel hizmet veren markalar için recobox.'lara (Favorite Category Products, Favorite Attribute Products, Alternative Products, Search ve Churn senaryolarına) LocationStrict parametresi eklendi ve böylelikle, ziyaretçinin lokasyonu ile ürünün lokasyonunun eşleşmemesi durumunda o ürünlerin mail içerisinde gönderilmemesi sağlandı. 

Favorite Attribute Recobox'ının Ürün Dosyası ile Çalışması

Hali hazırda fav.attr. recobox'ında transactional attribute'lara göre (event özelinde gönderilen ve her event'le değişebilen değerler (sipariş adresi, ödeme tipi, vb.)) hesaplama yapılabiliyordu, yapılan geliştirmeyle ürün dosyasından gelen attribute'lara göre de hesaplama yapılabilmesi sağlandı (ürünün sabit özelliklerine göre gelen değerler.) 

Top Sellers Widget'ında Sabit Ürün Gösterimi 
Top Sellers widget'ında x ürünün sabit olarak gösterilmesi, kalan slotlar için ise algoritmanın belirlemiş olduğu çok satan ürünlerden tamamlanması sağlandı.

ŞUBAT 2019

Performance Dashboard'a Authenticated Visitor Count ve Ratio Bilgisi Eklenmesi

Recommend ve Target>Performans Dashboard’tan Authenticated Visitor Count ve Ratio görüntülenebilmesi sağlandı.

Yeni Widget ve Banner: Favorite Attribute

Widget ve bannerlarda, eventlerden gelen transactional attribute ya da ürün dosyasından gelen attribute’lara göre favorite attribute’ların hesaplanması sağlandı.


OCAK 2019

Abandoned Cart Recobox'ına Parametre Eklenmesi

Abandoned Cart Recobox’ına “ x daysago ” parametresi eklenerek spesifik olarak maillerde o gün sepete eklenen ürünün gitmesi sağlandı.

Recobox Gönderimlerinin Performans Dashboard'a Eklenmesi

Recobox kullanılan zamanlanmış kampanya gönderimlerinin Performance Dashboard’a yansıması sağlandı.
KASIM 2018

Push Recommendation’a Yeni Senaryo Eklenmesi

Recommendation>Push Recommendation altından eskiden 2 tane senaryo yapılıyordu. Yapılan geliştirmeyle senaryo sayısı 6'ya yükseltildi.

Widget’a Yeni Filtre Eklenmesi

13 Widget‘ta 9 kriter üzerinden ve kriterleri sadece kesiştirerek filtreleme yapılabiliyordu. Yapılan geliştirmeyle, 23 Widget'ta tüm ürün dosyası kriterleri üzerinden ve kriterleri kesiştirerek ya da birleştirerek filtreleme yapılabilmesi sağlandı.EKİM 2018

Recobox Kullanılan Mail Gönderimlerinde Ürün ve Markaların Özelleştirilebilmesi
Recobox kullanılan mail gönderimlerinde, subject’te ve içerikte yer alan metin alanında,mailde gönderilen mail subject ve body’sinin özelleştirilebilmesi sağlandı.NİSAN 2018

“Widget filter (algorithms)” Parametresinin 5 Widget Tipinde Daha Aktifleştirilmesi
Favorite category top viewed products / add to cart after searching this keyword / top viewed products / personal (multipart) ve viewed after searching this keyword widget’larının da kullanılabilmesi sağlandı.
“Widget filter (algorithms)” Parametresine “Product Code” Kriterinin Eklenmesi

Ürün kodunun da bir kriter olarak kullanılabilmesi sağlandı. (Böylelikle, örneğin ürün kodunda -xs içeren ürünler hariç tutulabilecek.)

“Widget filter(algorithms)”Parametresi Kullanılabilen Widget’lara “Item Group Variant Count” Kontrolünün Eklenmesi
Item group dahilindeki aktif varyant sayısı özelinde widget’a kontrol eklenmesi sağlandı.
KASIM 2017

Alternative Products ve Cross Sell Products Kurallarına Göre Çalışan Widget’larda Display Type’ın Zone Bazlı Tanımlanması

Alternative ve cross sell mantığıyla çalışan widget’larda önerilerin hangi kurallara göre sıralanacağı widget özelinde arayüzden tanımlanabilir hale getirildi ve widget tanımlama ekranına “display based on” parametresi eklendi.

Top Sellers/Top Views Ürün Dönülen Widget’larda Fiyat Filtresi

Top Sellers, Top Views, Real Time, Favorite Category Top Sellers , Favorite Category Top Views ve Category Top Sellers widget’larında önerilen ürünler için minimum ve maksimum fiyat belirlenebilir hale getirildi ve widget tanımlama ekranına “suggestion upper/lower value” parametresi eklendi.

Cross Sell İçin Manuel (XP) Kuralların Ürün Dosyasından Otomatik Oluşturulması
Ürün dosyasında COMPLEMENTARY_PRODUCTS ismiyle bir kolon gelmesi durumunda, ara yüz üzerinden herhangi bir tanımlamaya gerek kalmaksızın, bu kolonda gelen ürün kodları için arka planda otomatik olarak manuel kural oluşturulabilir hale getirildi.
EYLÜL 2017

“Favorite Category” Recobox’ında Favori Kategori Hesaplamasında Düzenleme

Ürün görüntülemenin yanı sıra, kategori listeleme sayfası görüntüleme event’i de hesaba katılır hale getirildi.

Yeni Retention Raporu: Customer Life Cycle (CLC) Dynamics

Haftalık ya da aylık olarak, bir önceki periyotta her CLC’da yer alan ziyaretçi sayısı ve bunlardan ne kadarının ilgili periyotta “active repeat buyer” olarak kazanıldığı raporlanabilir hale getirildi.
MAYIS 2017

Top Events Widget’ında Artan Sıralama

Artan yönde ürünlerin sıralanması sağlandı ve widget tanımlama ekranına “ordering” parametresi eklendi. Böylelikle, en az bakılan / sepete atılan / satın alınan ürünler de widget olarak gösterilebilir hale getirildi.

Ürün Filtreleri İçin Import Opsiyonu

Filtrelenecek ürünlerin csv dosya olarak tek seferde yüklenmesi sağlandı ve bunun için filtre tanımlama ekranına “browse” ve “import” butonları eklendi.


Widget’lar İçin Ürün Dosyasındaki Tüm Attribute Bilgilerinin Dönülmesi
Attribute6-10 kolonları da dahil olmak üzere tüm attribute’lar json’da yer alacak hale getirildi.
Ana Başlık: RMC Yeni Özellikler

  • No labels