Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu sayfada Segment Modülüne eklenen yeni özellikler ile ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.


MART 2019

Segment>Event Dimension'ına Kriter Eklenmesi

Segment>Event Dimension'ına Month/ Day of Week/ Week of Month/ Day/Hour seçimlerinin eklenmesi sağlandı. Bu sayede "Haftasonu Alışveriş Yapanlar", Gece ziyaret edenler", "Yazı sevenler" gibi segmentler yapılabilecek.


ŞUBAT 2019

Video Engagement'ın Segmente Kriter Olarak Eklenmesi

Segment altına Video Engagement dimension’ı eklendi. Bu sayede web sitelerinde embed yer alan youtube videolarında; izleme sayısının, izleme süresinin ve bu sürenin toplam video süresinin yüzde olarak ne kadarına denk geldiğinin hesaplanarak segmentte kriter olarak kullanılabilmesi sağlandı. 


RFM Cluster Tablosuna Ciro Bilgisi Eklenmesi

Recommend ve Target> Performance Dashboard> RFM Cluster tablosunda ilgili cluster üzerinden gelen ciro bilgisinin görüntülenebilmesi sağlandı.

RFM Cluster'ın Segment Modülü Altına Eklenmesi Performans Dashboard altındaki RFM Cluster’ların Segment>RetentionAnalyticsaltına da eklenmesi sağlandı.
KASIM 2018

E-RFM’in segmente Kriter Olarak Eklenmesi

E-RFM ile visit duration, frequency ve recency değerlerine göre Engagement puanı hesaplanması ve Engagement’ın segmentte kriter olarak kullanılması sağlandı.

EKİM 2018

Numerik Parametrelerin Profil Ayarlarından Label’lanabilmesi

Event’ler özelinde gönderilen numerik parametrelerin profil ayarlarından label’lanarak, segment oluştururken seçilen event tipine göre ilgili label’ların görüntülenebilmesi sağlandı.


Segment’te Event Dimension’ında Event'lerle Gönderilen Özel Parametrelerin Autofilll Gelmesi

Segment oluştururken "Event" dimension'ında özel parametrelerin autofill gelmesi sağlandı.


RFM Cluster’larının Segment'e Kriter Olarak Eklenmesi

Recommend ve Target Dashboard’larında rakamsal dağılımı gösterilen “RFM Cluster”ların, segmentte kriter olarak kullanılabilmesi sağlandı.
Persona’da Kriter Tanımlarken Property'lerde Değerlerin Profil Ayarlarındaki Label’lardan Gelmesi

Persona oluştururken Criteria>Group Item>Property tanımlama adımında ürünlerin attribute bilgileri için profil ayarlarından verilen label’ların gelmesi sağlandı.

HAZİRAN 2018

Retention Raporlarına Segment Modülünden Erişilmesi
Segment>Retention Analytics menüsü oluşturularak, Cohort / Frequency / Purchase Lag / Persona / RFM Score / RFM Segment / Customer Life Cycle / CLC Dynamics raporlarına bu menüden ulaşılabilmesi sağlandı.
MART 2018

Event’ler İçin Beslenen Numerik Değerlerin Sayısının Arttırılması
Event bazında 10 numerik değer alınabilmesi ve bu değerlerin custom reporting ile segmentte kullanılabilmesi sağlandı.
ŞUBAT 2018

Persona’da Kriter Tanımlarken Group Property'lerde Değerlerin Autofill Gelmesi
Event bazında 10 numerik değer alınabilmesi ve bu değerlerin custom reporting ile segmentte kullanılabilmesi sağlandı.
Persona List Tablosuna “Create Date” Bilgisinin Eklenmesi
Persona List tablosuna “Create Date” kolonunda persona’nın tanımlandığı tarih bilgisi eklendi.
Persona Kriterlerine Uyan Ürün Olup Olmadığının Kontrolü

Group item kapsamında verilen kriter(ler)i karşılayan ürün olmaması durumu ilgili persona’da kişi toplanmamasına sebep olacağından, yapılan geliştirmeyle, "test criteria before save" parametresi default true olacak şekilde eklendi. Böylelikle, eğer ki girilen kriter(ler)e uyan bir ürün

yoksa, uyarı mesajı çıkması ve persona’nın kaydedilmemesi sağlandı. Girilen kriter yok ise sistem hata vericek.

KASIM 2017

Yeni Segmentasyon Aracı: Persona

Segment modülü altına eklenen Persona ekranı üzerinden, seçilen ürün kriterleri özelinde ürün bakma, sepete atma ve satın alma davranışları için puanlama mantığıyla persona’lar oluşturulabilmesi sağlandı.

AĞUSTOS 2017

Yeni Retention Raporu: Purchase Lag

Seçili tarih aralığında toplam kaç kişinin kaç sipariş vermiş olduğu, bu siparişler arasında ortalama kaç gün süre geçtiği ve bu kişilerin ne kadarlık bir kısmının, bir sonraki siparişi vermeyerek kaybedildiği raporlanabilir hale getirildi.

Ana Başlık: RMC Yeni Özellikler

  • No labels