Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Campaign Management'a (Campaign ve Audience) eklenen yeni özellikler ile ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.


HAZİRAN 2019

SMS Gönderimlerine İmza Seçeneği Eklenmesi

SMS gönderim ekranlarına imza seçeneği eklendi. Campaign Management>Kampanya Ayarları>SMS İmzaları alanından da tanımlama yapılabilir.MAYIS 2019

Sesli Mobil Push Gönderimi

Mobil push'ta istenilen bildirim sesiyle push gönderilebilmesi sağlandı. Bu geliştirme sayesinde müşteriler istedikleri seste push gönderebilecek.

Live Segment'te İptal Edilen Kampanyaların Ayrıştırılabilmesiİptal edilen kampanyaların Audience>Live Segment>Kampanyalar başlığı altında ayrıştırılması sağlandı. Bu kampanyaların ayrıştırılabilmesi için kampanya isminin başında [ İptal ] yazıyor. 
MART 2019

En Çok Okuyan Üyeler Raporu

Yapılan geliştirme sonucu, Detaylı Kampanya Raporu>Detaylar altına "En Çok Okuyan 10 Üye" raporu eklendi. Bu raporun altında e-mail kampanyasını en çok okuyan üyelerin mail adresi sıralanacak.

ŞUBAT 2019

Campaign Management>Profl Ayarları>Yerelleştirme Altına Kur Bilgisi Değiştirme Alanı Eklenmesi

Campaign Management>Profil Ayarları>Yerelleştirme ekranına Kur Bilgisi Değiştirme alanı eklendi. Bu sayede seçilen döviz cinsine göre (TRY, EUR, USD) tüm ciro raporlamalarına ilgili sembol gelmesi sağlandı. 

OCAK 2019

Campaign>Performans Raporları>Kanal Ekranına Yeni Rapor Eklenmesi

Campaign>Performans Raporları>Kanal ekranına gün ve saat bazlı okuma raporu eklendi. Böylelikle okumaların belirtilen tarih aralığında günlük ve saatlik olarak yoğun olduğu zaman aralıklarının görüntülenmesi sağlandı.

Detaylı Kampanya Raporunun Altındaki İşletim Sistemi Raporunun Güncellenmesi

Detaylı Kampanya Raporu altında yer alan İşletim sistemi rapor kırılımı güncellendi. (Tanımsız işletim sistemleri içerisinde geçen ? düzeltildi ve Windows 10 eklendi.)

Audience>Live Segment>Bilgiler>Okuma Ekranına Yeni Filtre Eklenmesi

Audience>Live Segment>Bilgiler>Okuma ekranına “ Son 3 yıl içinde okumayanlar ” filtresi eklendi.KASIM 2018

Audience>Raporlar>Üye Sayısı Analizi Ekranından Üye Bilgisine Ulaşılması

Audience>Raporlar>Üye Sayısı Analizi ekranında kriter verilip analiz edildikten sonra gelen rakamların tıklanabilir olması ve bu üyelerin kim olduğu bilgisine ulaşılabilmesi sağlandı.

Audience>Raporlar>Kayıt Silen Üyeler Ekranından Unsubscribe Sebeplerine ve Dönem Özetine Ulaşılması

Audience>Raporlar>Kayıt Silen Üyeler ekranından unsubscribe olan kullanıcı sayısının, sebeplerine göre ve dönemsel olarak görüntülenebilmesi ve bu kullanıcı listesinin indirilebilmesi sağlandı.


Live Segment’teki Demografi Ekranında Tarih Formatı için Dinamik Seçim Güncellenmesi

Audience>Live Segment>BİLGİLER>DEMOGRAFİ ekranından tarih formatındaki tüm veriler için dinamik seçime "bugün" ve "x gün sonra" opsiyonları eklendi.

Live Segment’teki Gönderim Kitlesi Tanımlarken Dinamik Gün Seçimi

Live Segment ve Gönderim Kitlesi Tanımlamada Kampanyalar sekmesinde E-mail, SMS, Push (Web+Mobil) kanalları için "son x gün" ve "x gün önce" seçenekleri eklendi.
EKİM 2018

Domain Bazlı Performansın Raporlarla Görüntülenebilmesi

Domain bazlı performansın detaylı kampanya raporu ve indirilen csv raporlarla görüntülenebilmesi sağlandı.

Autopilot Kampanya Raporlarının Güncellenmesi

Autopilot gönderimlerine ait kampanya raporlarında kampanya isminde işlem kampanyasının id’si yerine ismi görünmesi ve gönderimlerin akış içerisinde tetiklendiği zamana göre gün bazında ayrıştırılarak performansın her gönderim özelinde raporlanabilmesi sağlandı.


Zip dosyalarının Otomatik Olarak Yüklenebilmesi

CKEditör’den içerisinde html ve görsellerin yer aldığı zip dosyalarının otomatik olarak yüklenebilmesi sağlandı.


Promosyon Kodlarının Görüntülenebilmesi

Hesapta yüklü olan promosyon kodlarının Audience>Raporlar>Promosyon Kodları ekranından görüntülenebilmesi sağlandı.


SMS opt-out eden Kullanıcıların Görüntülenebilmesi

SMS’lerden opt-out eden kullanıcıların, Audience>Raporlar>SMS Opt-Out ekranından görüntülenebilmesi sağlandı.


Üye Datasının Eşit Kitlelere Bölünerek Listeler Halinde Kaydedilmesi

Hesapta yüklü olan üye datasının, eşit kitlelere rastgele bölünerek ayrı listeler olarak kaydedilmesi sağlandı.

Üye Limitini Aşan Kullanıcıların Mail ile Bilgilendirilmesi

Audience>Üye Yönetimi>Gelişmiş Üye Yükleme ekranından yapılan yüklemeler esnasında hesabın üye limitinin aşılması durumunda, yüklemeyi yapan kullanıcıya otomatik olarak bilgilendirme maili gönderilmesi sağlandı.


Hesap Resetleme'ni Login Ekranından Tetiklenmesi

Şifresini unutan hesap kullanıcıları için, şifre resetleme mailinin kullanıcının sistemde kayıtlı GSM no.suna gönderilen SMS kodu doğrulaması akabinde otomatik olarak login ekranından tetiklenmesi sağlandı.

Kampanya Gönderimlerinde Güncelleme

Live Segment ve Gönderim Kitlesi oluştururken kampanyalar özelinde kriter tanımlamada, tüm kampanya tiplerinde kampanya ismine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
HAZİRAN 2018

Test Gönderimlerinde Arayüzden DW Tablosu da Seçilebilmesi

Test listesi olarak yüklenen DW tablolarının da test gönderimleri için arayüzden seçilebilmesi sağlandı.

E-Posta A/B Test Gönderimlerinde DW Tablosu Değişkenlerinin Kullanılabilmesi

DW tablosu değişkenlerinin A/B test gönderimlerinde de okunabilmesi sağlandı.

Tekil Gönderim Raporlarına Kanal Olarak Push'un da Eklenmesi

Transactional push gönderimleri de raporlanır hale getirildi. Böylelikle, transactional push’lar için de arayüzden son 3 ayda kaç adet gönderim yapıldığına ve gönderimlerin ulaşım/açılma rakamları bilgilerine erişilebilmesi ve push token bazında sorgulama yapılarak, ilgili token’a hangi transactional push’ların gönderildiğinin görüntülenebilmesi sağlandı.

Web Push Gönderimlerinin Zamanlanmış Kampanya Olarak Kurulabilmesi

Web push gönderimleri için Kampanya Ayarları’ndan şablon tanımlanabilmesi ve bu şablonlar üzerinden zamanlanmış kampanya kurulabilmesi sağlandı.


Hızlı Üye Yüklemede 1'den Fazla Mail Yüklenirken Geçersiz Adreslerin Ekranda Kalması
Tek adres girildiğinde olduğu gibi, birden fazla adres girildiğinde de geçersiz adreslerin ekranda kalabilmesi sağlandı.
Kampanya Gönderim>Gönderim Seçenekleri Ekranındaki Kampanya Onaylama ve Diğer Ayarların Hesap Ayarlarından Tanımlanması

"Onaylama sonucunda otomatik olarak başlat" opsiyonunun Onay E-Postaları ayarlarından; gönderim hızı / günlük limit / saatlik gönderim limiti opsiyonlarının Hesap Ayarları'ndan gönderim profili olarak tanımlanması sağlanarak, bu opsiyonlar için gelen default değerler hesap bazında özelleştirilebilir hale getirildi.

İşlem Kampanyalarında Kampanya Sınıflandırmanın Kullanılabilmesi

İşlem kampanyaları için “Gönderi Bilgileri” adımında kampanya sınıflandırması yapılabilmesi sağlandı.

CKEditör’den Html’lerin Otomatik Yüklenmesi

CKEditör’den de html’lerin otomatik olarak yüklenebilmesi sağlandı.

Kampanya Onay Maillerinin Subject’lerinde Kanal Bazında Düzenleme

Onay mailleri subject’lerinin gönderim kanalına göre özelleştirilebilmesi sağlandı.

Push Kampanya Raporlarında Güncelleme

Csv olarak indirilen push kampanya raporlarında yer alan uygulama kırılımının, arayüzden detaylı kampanya raporlarından görüntülenebilmesi sağlandı.

Push Kampanya Raporlarında Güncelleme
Push kampanyalarında kampanya kontrol panelinde özet ekranından görüntülenebilen “Hedeflenen” ve “Hariç” rakamlarının, csv olarak indirilen kampanya raporlarında görüntülenebilmesi sağlandı.
E-Posta Kampanya Raporlarında Güncelleme
E-Posta kampanyalarında, detaylı kampanya raporunda yer alan mobil cihaz dağılımı datası baz alınarak, Csv olarak indirilen kampanya raporlarına kampanya bazında Mobilden Okunan / Mobilden Okuma Oranı / Mobilden Tekil Tıklama / Mobilden Tekil Tıklama Oranı rakamları ile rapor özeti kısmına Mobilden Toplam Okuma / Mobilden Toplam Tıklama rakamları eklendi.
E-Posta Kampanya Raporlarında Güncelleme
E-posta kampanyalarında, kampanya kontrol panelinde özet ekranından ve detaylı kampanya raporundan görüntülenebilen “Tıklayan” rakamı, csv olarak indirilen kampanya raporlarına “Tıklayan Oranı” bilgisiyle birlikte görüntülenebilmesi sağlandı.
MAYIS 2018

SMS Kampanyalarında Test Gönderimlerinde Kitle Limitinin Yükseltilmesi

Test gönderim limiti 50 kişiye yükseltildi ve 50 kişiden büyük test listesine gönderim yapılması durumunda uyarı mesajının çıkarılması sağlandı.

Kampanya Onay Sayfasının Gönderim Özeti Sayfası İle Aynı Görünüme Getirilmesi
Kampanya gönderiminde son aşama olan onay sayfasındaki tasarım ile kampanya onay maili üzerinden gelinen sayfadaki tasarımın aynı olması sağlandı.( e-mail, push, web push ve sms kampanyalarının tümünde aynı olması sağlandı.)
Arayüz Derecelendirme Ekranı
UX kapsamında değerlendirme amaçlı tüm sayfalara 1-5 derecelendirme ile yorum bırakılabilecek bir text alanından oluşan mini ekran eklendi.

NİSAN 2018

Kampanya Onay Maili Üzerinden Gönderim İptal Edildiğinde "Başarılı İptal" Mesajının Çıkması

Gönderimin iptal edilmesi durumunda “başarılı iptal” mesajının çıkması sağlandı.
MART 2018

Push Oluştururken Emoji'lerin Metin Alanından Seçimle Eklenmesi

Emoji’nin push oluşturma ekranında direkt metin alanından seçimi sağlandı.


Template Wizard’da İçerik Bazlı “Only Mobile” Özelliği
Desktop’ta ve/veya mobilde gösterme zemin üzerinden tanımlanabilirken, yapılan geliştirmeyle her içerik özelinde tanımlanabilir hale getirild
ŞUBAT 2018

Üye Künyesinde SMS Kampanyalarının da Listelenmesi

Audience> Üye Yönetimi> Üye Detayları sayfasında Kampanyalar sekmesinde üyeye iletilen SMS kampanyalarının listelenebilmesi sağlandı.

ARALIK 2017

Mail İçeriğindeki Ürün/Banner Adlarının Kısaltılması

Html’e eklenecek bir tanımlamayla ürün/banner adının belirtilen karakter adedi kadar kısaltılarak gösterimi sağlandı.


50 Kişiden Fazla Test Listelerine Gönderimde Onay Ekranı

Test listesinde 50'den fazla üye olması durumunda, "Test Listesine Gönder" butonuna basıldığında, listedeki ilk 50 üyeye test gönderimi yapılacağına dair onay ekranı çıkması sağlandı.


Kampanya PDF Raporlarında Subject Güncellemesi

Rapor subject’ine kampanya ismi ve gönderen hesap adı da eklenerek gönderim yapılması sağlandı.

EKİM 2017

Yeni Versiyon Web Push

Hem masa üstü hem mobil cihazlarda olmak üzere Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında stabil bir şekilde çalışır hale getirildi.

EYLÜL 2017

DW ile Yapılan Push Gönderimlerinde Anonim Token’lar İçin de Değişken Kullanımı

DW ile yapılan push gönderimlerinde değişkenlerin DW tablosundan okunması ve böylelikle anonim token için herhangi bir kolon çıkıldıysa tablodaki bu kolondan data çekilebilmesi sağlandı (örn. anonim token'lar için name kolonunda "sevgili müşterimiz" yazması durumunda, name değişkeniyle “sevgili müşterimiz” olarak gönderim yapılabilecek.)
AĞUSTOS 2017

Editör'de DW Tablosundaki Kolonların da Değişkenler Alanından Seçilebilmesi

MAIN tablo olan hesaplarda değişkenler ekranına “ana veri ambarı tablosu değişkenleri” seçimi eklendi ve MAIN tablodaki kolonlar da değişken olarak seçilebilir hale getirildi.


Kampanya Raporlarında Kampanya Tipi İçin Çoklu Seçim
Kampanya raporları ekranında kampanya tipi için çoklu seçim yapılabilir hale getirildi.
Üye Detayları Ekranında Tüm Kampanya Tiplerinin Raporlanması
Üyeye iletilen tüm kampanyalara ait detaylar görüntülenebilir hale getirildi ve sms, push ve web push sekmeleri eklendi.
Zamanlanmış Push Kampanyaları

Push gönderimleri de zamanlanmış kampanya olarak kurulabilir hale getirildi ve kampanya ayarları ekranına “push kampanya şablonları” menüsü ile zamanlanmış kampanya ekranına “yeni push” butonu eklendi.

HAZİRAN 2017

Editör'den Sayaç Ekranının Seçilebilmesi

Count down imajı için sayacı oluşturacak veriler, Ayarlar>Campaign Management>Araçlar ekranına yeni eklenen Geri Sayım Sayaçları ekranından sayaç şablonu olarak tanımlanabilir ve tanımlanan bu sayaçlar da editör’den “count down” seçimiyle eklenebilir hale getirildi.

MAYIS 2017

Kanal Performans Raporlarına Eklemeler Yapılması

Kanal performans raporu ekranında grafiklerde yer alan sektörel tekil açılma oranı ve sektörel tekil tıklanma oranı, aynı ekranda yer alan ana tabloya eklendi. Ayrıca toplam kampanya sayısı grafiğine, sektör genelindeki kampanya sayısı bilgisi de eklendi.


Gönderim Kitlesi/Live Segment Tanımlama Ekranına "Hedeflenen" Seçimi Eklenmesi
Hariç tutulacak kampanyanın seçilen ya da gönderim tamamlanan kitlesi üzerinden hariç tutma işlemi yapılması opsiyonel hale getirildi ve gönderim kitlesi/live segment tanımlama ekranında kampanyalar sekmesindeki aksiyon durumuna “hedeflenen” seçimi eklendi.
SMS Gönderimlerinde Hatalı Gsm No.ların Filtrelenmesi
Gönderim esnasında hatalı formattaki gsm no.lar dikkate alınmadan gönderim tamamlanacak hale getirildi
Sms Gönderimlerinde Hariç Tutulan Kitlenin Gsm No Üzerinden Kontrolü
SMS gönderimlerine özel üyenin e-posta değil gsm bilgisine bakılarak hariç tutulacak hale getirildi. Böylelikle, aynı gsm no.nun birden fazla e-posta ile kaydedilmiş olması durumunda dahi gönderimi almaması sağlandı
NİSAN 2017

Panik Butonu

Campaign Management > Hesap Ayarları > Tüm Kampanyaları Askıya Al / İptal Et yolunu izleyerek, kampanya türüne göre, admin kullanıcılar tarafından, gönderimlerin toplu olarak iptal edilebilmesi ya da askıya alınabilmesi sağlandı.

Admin / hesap yöneticisi olarak tanımlanmış kullanıcılar bu özeliği kullanabilir.

Push ve Web Push Gönderimlerinde Onay Mekanizması

Campaign Management > Kampanya Ayarları > Onay E-postaları menüsünden, Push ve Web Push gönderimleri de dahil olmak üzere, kanal bazlı onay e-postalarının tanımlanabilmesi sağlandı. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


HTML İçerisinde Değişken İçerik Kullanımı

Campaign Management > Kampanya Ayarları > Değişken İçerik menüsünden, kampanya HTML’i içerisinde kullanılmak üzere daha ufak HTML kod parçacığı veya metinden oluşan hazır içeriklerin oluşturulabilmesi sağlandı. Daha fazla bilgi için tıklayın.


E-posta Subject’lerinde Emoji Kullanımı

Arayüz üzerinden de emoji eklenebilmesi sağlandı. Html karakter setinin UTF-8 olma zorunluluğu da kaldırıldı ve ISO-8859-9 karakter setiyle de emoji kullanılabilir hale getirildi. Daha fazla bilgi için tıklayın.


Rapor Eklemeleri

Kampanya Raporlarında;

  • Hesapta subject optimizasyon özelliğinin açık olması durumunda, Subject - Okunma Adedi - Okunma Oranı bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
  • Hesapta 5 sınıflandırma alanından en az birinin tanımlı olması durumunda, gönderim esnasında seçilen sınıf bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
  • Detaylı kampanya raporlarında, kampanyada kullanılan "Gönderen Adı", "Gönderen Adresi", "Reply-to Adresi" kullanılması durumunda preheader bilgisi de görüntülenebilir hale getirildi.

  • Üye Detayları > Kampanyalar sekmesinde, kampanyanın okunma tarihi de görüntülenebilmesi sağlandı.

MART 2017

Global Spamtrap Tablosu

Üye yükleme ve gönderim işlemlerinin, bu tablodaki spamtrap adreslerle karşılaştırılarak gerçekleştirmesi sağlandı. Üye yükleme ve gönderim işlemleri sırasında otomatik olarak devreye giren Global Spamtrap tablosu ile artık gönderimlerin bu tablodaki Spamtrap adreslerle karşılaştırılarak gerçekleştirilmesi sağlandı.


E-posta ve GSM Bilgileri için Yüksek Güvenlik

Müşterilerinize ait iletişim bilgilerine yönelik bu güvenlik uygulaması ile yönetici yetkisi olmayan kullanıcılarızın hızlı üye arama yapmasını veya üye listeleme sayfalarında e-posta adresi veya GSM no bilgilerinin görüntülemesini kolayca engelleyebilirsiniz.


Hesap bazlı tanımlanabilecek bu özellikle, admin yetkisi olmayan kullanıcılar;

 • Hızlı üye arama yapamaz

 • Üye listeleme sayfalarında email adresi veya GSM no göremez, ***** şeklinde maskelenir.

 • Data indirme yetkisi olsa bile data indiremez.

Subject Optimizasyon Sonuçları Süre Kısıtı Olmaksızın Çalışacak Şekilde Güncellendi

Alternatif Subject’lere ait okumalar, sadece optimizasyon süreci boyunca ölçülüyordu. Bu geliştirmeyle, optimizasyon süresince okuma adedinin ve toplam okuma adedinin ayrı ayrı arayüzden görüntülenebilmesi sağlandı.


Push Gönderimlerine Eklenen Yeni Kriterler

Önceden kişinin aktif tüm token’larına gönderim yapılıyordu. Yeni eklemeler ile beraber kişinin son kullandığı cihaza ya da aktif tüm token'larına göre gönderim yapılabilecek.


Push Sertifikalarında Geçerlilik Kontrolü

Hesabın tüm kullanıcılarına, sertifikanın sona ermesine (expire olmasına) 7 gün kala, yenilenmediği takdirde 7 gün boyunca günde 1 kez olmak üzere, bilgilendirme e-maili gönderimesi sağlandı.


Push Permit Alanı

Push izni token bazlı olarak tutularak, Push Subscription Web Servisi aracılığıyla güncellenebilmesi ve böylelikle uygulama içerisinden bildirim iznini güncelleyen kişinin izin bilgisinin anlık olarak beslenebilmesi sağlandı.


Mükerrer kullanıcılarda kullanıcılardan birinin pasif olması durumunda e-mail gönderiminin yapılmaması

Aynı Key ID / Email için farklı izin bilgisine sahip birden fazla üyelik olması durumunda, SMS'te olduğu gibi e-mail gönderimlerinde de pasif baz alınarak hiç gönderim yapılmaması sağlandı. Bu opsiyon hesap bazlı konfigüre edilebilir.

Bu opsiyonu hesabınızda aktif hale getirmek için RMC destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
ŞUBAT 2017

Zamanlanmış kampanyalarda X günde bir, Y saatte bir gönderim seçeneği

Zamanlanmış kampanyaların, Zamanlama Seçeneklerine eklenen ilave özellikler ile "Günlere Göre" veya "Tekrarlama aralığına göre" gönderimlerin kurgulanabilmesi sağlandı. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Kampanya kurulumları için bilgilendirme maili gönderimi
Kampanya kurulduğunda; daha önceden belirlenmiş bir rapor alıcı grubuna, kampanyanın set edildiğine dair bilgilendirme emaili iletilebilecek.
Hesaplardaki tokenların otomatik olarak pasif olarak tag’lenmesi

APNS/GCM tarafında pasif tokenlar nedeniyle gönderimlerin bloklanması sorununa yönelik iOS’de son 3 ay, Android’de son 6 ay içerisinde app’i açmayan kullanıcı token’ları otomatik olarak pasif statüsüne çekilmesi sağlandı.


Yüklenen iOS ve Android sertifikalarının geçerlilik kontrolü

Özellikle iOS sertifikalarda, sertifika sisteme yüklendikten sonra push gönderimlerinde sorun yaşanabiliyordu. Yükleme sonrası otomatik olarak validasyon gerçekleştirilmesi sağlandı.


Anonymous ve Authenticated token adetlerinin gösterimi

Audience > Raporlar > Mobil altında Toplam Token rakamı "Anonymous" ve "Authenticated" kırılımıyla görülntülenebilir.


Üye Bazlı Spam Complaint Raporu

Hangi üyelerin gönderimleri spam olarak işaretlediğinin detayının görüntülenmesini sağlar.

OCAK 2017

E-posta A/B Testing

Bir kampanyanın farklı versiyonlarını test kitlelerine iletilerek Open - Click - Revenue metriklerinin değişimlerini gözlemlemeyi ve daha büyük kitlelere, test sonucu verimli olan versiyonun gönderilmesini sağlamayı amaçlar. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


SMS 155 Karakter Sorunu

BTK tarafından uygulamaya konulan 'Numara Taşınabilirliği Yönlendirme Kodları'nın SMS lerin sonuna eklenmesiyle beraber, mesajlarda fazladan 5 karakter oluşmaktadır. AVEA operatörü faturalandırmada bu 5 karakteri de hesapladığından, Dataport kullanıp AVEA operatörü ile çalışan hesaplarda, single SMS karakter uzunluğu 155 olarak sınırlandırılmıştır.


Arayüzden Push Token'ları ve durumunu görülebileceği bir alan açıldı

Arayüzde üye künyesi görüntülendiğinde aktif token'lar ve bunların güncellenme zamanları da görüntülenir hale getirildi.Main olarak işaretlenmiş Data Warehouse tablosunda ki kişi bilgilerinin görüntülenmesi

Main Data Warehouse tablosunda da bulunan üyelerin künyelerinde, main Data Warehouse kolon bilgilerinin gösterilmesi ve güncellenebilmesi sağlandı.

Bu özellik Data Warehouse modülünün aktif olduğu ve main Data Warehouse tablosu bulunan hesaplar için geçerli bir geliştirmedir.
Ana Başlık: RMC Yeni Özellikler

 • No labels