Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu sayfada Target Modülüne eklenen yeni özellikler ile ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.HAZİRAN 2019

Product Stat Notifier Aksiyonuna Product Basket ve Purchase Event'lerinin Eklenmesi

Target>Target Action>Product Stat Notifier aksiyonuyla product view event'i üzerinden anlık ya da son 24 saat içerisindeki ürün görüntüleme adedi gösterilebiliyordu. Yapılan geliştirme sayesinde product basket ve product purchase event'leri üzerinden de son 24 saat içerisindeki sepete atma ve satın alma adedi gösterilebilecek.

Product Stat Notifier Aksiyonun Target Rule Eklenmesi
Product Stat Notifier target aksiyonuna kural eklenebilmesi sağlandı. 
Yeni Targeting Action: CounterTarget Aksiyonuna Counter aksiyonu eklendi.
Yeni Targeting Action: Show Random BannersTargeting Action’a Show Random Banners aksiyonu eklendi. Bu sayede max. 10 adet görsel random bir şekilde gösterilebilecek. 
MAYIS 2019

Product Stat Notifier Target Aksiyonun Product Basket ve Product Purchase Seçeneklerinin Eklenmesi

Target>Target Action>Product Stat Notifier product basket ve product purchase event'leri üzerinden son 24 saat içerisindeki sepete atma ve satın alma adedi gösterilebilmesi sağlandı.

Target Aksiyonuna Spin to Win/Çarkıfelek Aksiyonun Eklenmesi
Targeting Action’a Spin to Win/Çarkıfelek aksiyonu eklendi. Bu sayede, çarkıfelek içerisine "mail subscription" form ekleyerek üye datası toplayabilir ya da çarkıfelek içerisine form eklemeden (örneğin; exit intent) promosyon kodu sunarak ziyaretçilerinizi alışverişe yönlendirebilirsiniz.
Target Aksiyonuna Scratch to Win/Kazı Kazan Aksiyonun Eklenmesi
Targeting Action’a Scratch to Win/Kazı Kazan aksiyonu eklendi. Bu sayede Kazı Kazan içerisine "mail subscription" form ekleyerek üye datası toplayabilir ya da kazı kazan içerisine form eklemeden (örneğin; exit intent) promosyon kodu sunarak ziyaretçilerinizi alışverişe yönlendirebilirsiniz.
Target> A/B Testing'te Zone Özeline A/B Test Özelliği Eklenmesi Target>A/B Testing üzerinden banner'ların bağlandığı zone'lar özelinde A/B test yapılması sağlandı.
Target>A/B Testing Üzerinden Zone Özelinde A/B Test YapılmasıTarget>A/B Testing üzerinden banner'ların bağlandığı zone'lar özelinde de A/B test yapılması sağlandı. Böylelikle kontrol grubu ayırıp ona göre performans ölçme, farklı algoritmaları (top performance bannersvs. favorite category banners) kıyaslama, kural bazlı gösterilen banner'larda farklı banner'ları kıyaslama gibi aksiyonlar alınabilecek. 

MART 2019

Mail Toplanan Target Aksiyonlarına İzin İçin Check Box Eklenmesi

Mail toplanan Target aksiyonları içerisine "Kullanım Koşulları'nı okudum ve kabul ediyorum." şeklinde checkbox eklendi ve checkbox'ı işaretlemeden mail'in submit edilmesine izin verilmemesi sağlandı.

Target+Recommend>Performance Dashboard'a Compare Opsiyonu Eklenmesi
Target+Recommend>Performance Dashboard'tan sağ üst köşedeki tarih alanından Compare seçilmesi durumunda  ilgili periyotlar için karşılaştırmalı veri gelmesi sağlandı. Compare'e tıklandığında KPI's, Mail & Web Playbooks Performance, Targeting Action & Targeting Banner Performans tablolarındaki metrikler karşılaştırmalı olarak (yüzdesel olarak artış/azalış oranlarıyla birlikte) görüntülenebilecek ve export edilebilecek.

ŞUBAT 2019

Targeting Rules'a Temperature ve Weather Condition Kritelerinin Eklenmesi

Targeting Rules>Visit::GeoTargeting için Temperature ve Weather Condition kriterleri eklendi. Bu sayede hava durumuna ve sıcaklığa göre pop-up, push gönderimi ve banner gösterimi yapılabilmesi sağlandı.

Targeting Rules'a Is Discounted, Same Day Delivery ve Attribute6-10 Kriterlerinin Eklenmesi
Targeting Rules> Product Attributes için Attribute6-10, Is Discounted ve Same Day Delivery kriterleri eklendi.

OCAK 2019

Targeting Actions'a Save As Butonu Eklenmesi

Pop-upların yoğun olarak kullanıldığı hesaplarda mevcut bir aksiyon üzerinde ufak bir değişiklikle yeni aksiyon oluşturmak istendiği zaman tüm parametrelerin sıfırdan tanımlanmaması için Target>Targeting Action’lara “ Save As ” butonu eklendi.


Target'ta A/B Testing Ekranına "Delete" Opsiyonu Eklenmesi
Test amaçlı ya da hatalı oluşturulmuş A/B testlerin silinebilmesi için A/B Testing ekranında action butonuna “Delete” opsiyonu eklendi.
KASIM 2018

Targeting Actions’a Mail Subscription Form Seçeneği Eklenmesi

Targeting Actions’a Mail Subscription Form seçeneği eklendi. Böylelikle pop-içerisinden mail adresi toplanıp üye veritabanına kaydedilmesi sağlandı.

EKİM 2018

Settings>Personalization Center>Target>Limits Ekranından Pop-up Sayısının Sınırlandırılması

Hali hazırda, tek bir pop-up özelinde capping tanımlanabilirken, kişinin bir gün boyunca göreceği toplam pop-up sayısını sınırlandırabilmek için Settings>Personalization Center>Target>Limits ekranından tanımlama yapılması sağlandı.( Söz konusu limit tanımlaması, Show Lightbox, Exit Intent, Promotion Code, Notification Box, In-App Message ve Show Banner aksiyonları için geçerlidir.)


Geofence Push Gönderimlerinde GeofenceTitle Gönderimi Kullanılması

Geofence push gönderimlerinde her geofence için ayrı gönderim tanımlanmaması adına, GeofenceTitle değişkeninin kullanımı ve böylelikle tek gönderimle istenilen tüm geofence’lerin hedeflenebilmesi sağlandı.

MAYIS 2018

Yeni Zone Targeting Algorithm: Favorite Brand Banners
Banner’ların ziyaretçilerin favori markasına göre sıralanabilmesi sağlandı.
Targeting Action’larda “Wait in Seconds” Parametresinde Süre Uzatımı
İlgili parametreden 999 saniyeye kadar tanımlama yapılabilmesi sağlandı.
NİSAN 2018

Zone Impression Değerlerinin Kanal Bazlı Ölçümlenmesi
Impression isteklerinde kanal bilgisinin de tutulabilebilmesi ve böylece impression rakamlarının kanal bazlı raporlanabilmesi sağlandı.
ŞUBAT 2018

“Based on Targeting Rules” Zone Algoritmasında “Sort by Priority” Özelliği
Herhangi bir algoritma ya da kuraldan bağımsız, tüm ziyaretçilere, markanın istediği sırada banner’ların gösterilmesi için, “based on targeting rules” algoritmasına “sort by priority” özelliği eklendi ve böylelikle, banner’ların, banner dosyasında iletilen priority değerine göre sıralanabilmesi sağlandı.
KASIM 2017

Exit Intent Aksiyonunda Minimized Content Kullanımı
Ziyaretçilerin exit intent pop-up’ını kapatması durumunda pop-up’ın kulakçık olarak küçültülerek sayfada kalması sağlandı ve exit intent tanımlama ekranına “content minimized” ve “page position” parametreleri eklendi.
Banner Gösteriminde Dinamik Filtreleme

Banner’lar için banner dosyasında gönderilen custom attribute alanlarına göre filtreleme yapılabilir hale getirildi.


Notification Box Aksiyonunda Yeni Sayfa Pozisyonları ve Seçimi
Yapılan geliştirmeyle, sayfa altında/üstünde ve sağ/sol yanda da kullanılabilir hale getirildi ve notif. box tanımlama ekranına “page position” parametresi eklenerek, sayfa pozisyonunun dropdown listeden değil, görsel üzerinden seçimi sağlandı.
Target Push ve Geofence Aksiyonlarında "Send With exVisitorId" Opsiyonunda Son Kullanılan Token'a Gönderim
ExVisitorId ile gönderim seçilmesi durumunda kullanıcının son aktif token’ına gönderim opsiyonunun aktif hale gelmesi sağlandı. Böylelikle kullanıcının id’siyle eşleşen tüm aktif token’lara ya da sadece son aktif token’a gönderim yapılabiliyor.
Search Box Aksiyonunda Yeni Search Type: Last Viewed Category Banner
Ziyaretçinin son baktığı ürünün kategorisiyle eşleşen aktif bir banner olması durumunda, banner ismi de arama kutucuğuna yazdırılabilir hale getirildi.

EYLÜL 2017

Notification Box Aksiyonunda “Wait in Seconds” Özelliği
Sayfada kalma süresine göre tetiklenme notif.box için çalışır hale getirildi ve notif. box tanımlama ekranına “wait in seconds” parametresi eklendi.
AĞUSTOS 2017

Yeni Targeting Action: Count Down
Kullanıcı bazlı kural özelinde (örn. üyelik itibariyle 7 gün) ya da spesifik bir süre için geçerli kampanyalar özelinde (örn. Black Friday) olmak üzere, alt/üst bar ya da köşelerde kulakçık şeklinde olmak üzere sayaç kullanılabilir hale getirildi.

TEMMUZ 2017

Exit Intent ve Lightbox Aksiyonlarının Sayfada Kalma Süresine Göre Tetiklenmesi
Exit intent ve lightbox aksiyonları, ziyaretçi ilgili sayfada belirli bir süre kaldıktan sonra tetiklenecek hale getirildi ve aksiyon tanımlama ekranına “wait in seconds” parametresi eklendi (böylelikle örn. sepet sayfasında 45 saniye geçirdikten sonra çıkmaya çalışanlara exit intent pop-up’ı gösterilebilecek.)
Targeting Actions Sayfasında Geofence’e Göre Filtreleme
İlgili sayfada aksiyon tipi filtresinden geofence seçilmesi durumunda, tanımlı geofence’ler özelinde de filtreleme yapılabilir hale getirildi ve “select geofence” opsiyonu eklendi (böylelikle geofence’in hangi aksiyonlarda kullanılmış olduğu görüntülenebiliyor.)
NİSAN 2017

Target Performance Dashboard Target menüsü altına eklendi.
  • “Target Banner Performance” ve “Targeting Actions Performance” tablolarına, hem Recommend > Performance Dashboard, hem de Target > Performance Dashboard menülerinden erişilebilinmesi sağlandı.
  • Kural bazlı çalıştırılan banner’ların performansı, Recommend > Performance Dashboard > Web Widget Performance tablosunda takip ediliyordu. Bundan sonra ayrı olarak “Target Banner Performance” tablosundan takip edilebilmesi ve Targeting actions’lara ait performans takibinin de Target Performance Dashboard tablosundan yapılabilmesi sağlandı.

MART 2017

Yeni Targeting Action: Search Box Autofill

Ziyaretçi herhangi bir ürün görüntüleyip ana sayfaya döndüğünde, bakılan ürünün kategorisinin ya da adının otomatik olarak Search Box’a yazılması sağlandı.

Detaylı bilgiyi Search Box Autofill sayfasında bulabilirsiniz. 

ŞUBAT 2017

Target üzerinden Push ve SMS gönderimlerinde gönderim limiti

Bu gönderimler için, her gönderim bazında sade Frequency Capping tanımlanabiliyordu. Target Settings > Channel Limits üzerinden, kişi bazlı günlük ya da haftalık gönderim adedinin belirlenebilmesi sağlandı.


Yeni Targeting Action: Product Stat Notifier

Bu özellik ile ürün detay sayfasının istenilen bir köşesinde, son 24 saatte o ürüne bakan kişi sayısının gösterilmesi sağlandı.Detaylı bilgiyi Product Stat Notifier sayfasında bulabilirsiniz. 


Custom Parameters'da logic operatör kullanımı
Sadece “Matches Exactly” mantığıyla çalışıyordu, artık nümerik değerlerin tutulduğu Custom Parametreler için Between, Greater Than, Less Than kriterleri verilebilmesi sağlandı. Detaylı bilgiyi Custom Parameters sayfasında bulabilirsiniz. 
OCAK 2017

Yeni Targeting Action: Show Widget

Bu özellik sayesinde uygulamak istenilen sayfa üzerinde Recommend modülü ile oluşturulmuş Widget'ların pop-up içerisinde gösterebilmesi sağlandı. Örnek olarak; sepetine ürün eklemiş ve satın alma işlemini tamamlamadan sayfadan çıkan kişilere sepetindeki ürünler bir pop-up içerisinde gösterilebilir. Detaylı bilgiyi Show Product sayfasında bulabilirsiniz. 


Show Widget aksiyonunu kullanmak için Recommend modülünün hesabınızda aktif olması gerekmektedir.


Yeni Targeting Action: Set innerHTML of HTML Element

Eğer ziyaretçi Target Rule olarak belirlenmiş kriterlere uyuyorsa, sayfa üzerindeki bir HTML elemaninin (table, div vb.) innerHTML icerigi değiştirilebilir. Bu yöntemin kullanım alanlarından biri belirli bir DIV icindeki metni kişiye özel değiştirmektir. Detaylı bilgiyi Set innerHTML of HTML element sayfasında bulabilirsiniz. 


A/B Testing

A/B Testing özelliği Target modülüne eklendi. RMC Target ile iki tip A/B testi yapılabilir, Classic ve Targeting Actions. Daha fazla bilgi için A/B Testi Oluşturma ve A/B Testing - Genel Bakış sayfalarına göz atabilirsiniz.


Target lisansı olan bütün müşteriler A/B Testing fonksiyonunu kullanabilir.
Ana Başlık: RMC Yeni Özellikler


  • No labels