Search

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Push Uygulamaları

Push kampanyalarınızın hangi uygulamalara gönderileceğini bu alandan tanımlayabilirsiniz. 

Push Uygulamaları ekranına Ayarlar İkonu >Campaign Management >Kampanya Ayarları >Push Uygulamaları seçerek ulaşabilirsiniz.

Push Uygulaması Tanımlama 
Anchor
push
push


 • Yeni Expo Uygulaması Tanımlama

          Tanımlamak istediğiniz uygulama Expo Uygulaması ise Push Uygulamaları ekranında yer alan Yeni Expo Push                              Uygulaması butonuna tıklayın. Uygulama İsmiTanımlamak istediğiniz Push Uygulamanıza vereceğiniz ismi belirleyeceğiniz alandır.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Push EndpointBu alana https://exp.host/–/api/v2/push/send linkini giriniz.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Entegrasyon IDSDK üzerinde kullanılan uygulama adı. (Örn: RelatedAndroid)

Status
colourGreen
titlezorunlu

Özel Ses Dosyası 1Özel Ses 1 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel

Özel Ses Dosyası 2Özel Ses 2 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel


 • Yeni Android Uygulaması Tanımla 
  Anchor
  android
  android

  Tanımlamak istediğiniz uygulama Android işletim sistemi için ise Push Uygulamaları ekranında yer alan Yeni Android Uygulaması butonuna tıklayın. 

Uygulama İsmiTanımlamak istediğiniz Push Uygulamanıza vereceğiniz ismi belirleyeceğiniz alandır.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Server KeyFCM Server Key 'i öğrenmek için tıklayınız.

Status
colourGreen
titlezorunlu

React NativeReact uygulaması ise ilgili alan seçilmelidir.
Platform

Push uygulamanızı Test veya Prod ortamda kullanılacağını belirteceğiniz alandır.

 • Apple için müşterinin sertifikası APNS test ortamından export edilmiş ise buna göre test seçilmelidir.
 • Google için sender_id GCM test ortamından alınmış ise test seçilmeli, aksi takdirde prod seçilmelidir
 • Push için test ortamında kullanılacak uygulamalar için test, diğer uygulamalar için prod seçilmelidir.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Entegrasyon IDSDK üzerinde kullanılan uygulama adı. (Örn: RelatedAndroid)

Status
colourGreen
titlezorunlu

Özel Ses Dosyası 1Özel Ses 1 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel

Özel Ses Dosyası 2Özel Ses 2 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel


 • Yeni iOS Uygulaması Tanımla 
  Anchor
  iOS
  iOS

  Tanımlamak istediğiniz uygulama iOS işletim sistemi için ise Push Uygulamaları ekranında yer alan Yeni iOS Uygulaması butonuna tıklayın.

 

Uygulama İsmiTanımlamak istediğiniz Push Uygulamanıza vereceğiniz ismi belirleyeceğiniz alandır.

Status
colourGreen
titlezorunlu

p12 DosyasıiOS uygulamanızın p12 sertifika dosyasını yükleyeceğiniz alandır.

Status
colourGreen
titlezorunlu

p12 ŞifresiiOS uygulamanızın p12 dosyası için şifresini gireceğiniz alandır.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Platform

Push uygulamanızı Test veya Prod ortamda kullanılacağını belirteceğiniz alandır.

 • Apple için müşterinin sertifikası APNS test ortamından export edilmiş ise buna göre test seçilmelidir.
 • Google için sender_id GCM test ortamından alınmış ise test seçilmeli, aksi takdirde prod seçilmelidir
 • Push için test ortamında kullanılacak uygulamalar için test, diğer uygulamalar için prod seçilmelidir.

Status
colourGreen
titlezorunlu

Entegrasyon IDSDK üzerinde kullanılan uygulama adı. (Örn: RelatediOS)

Status
colourGreen
titlezorunlu

Özel Ses Dosyası 1Özel Ses 1 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel

Özel Ses Dosyası 2Özel Ses 2 Dosyanızı ekleyeceğiniz alandır, dosyanın eklenen ses dosyasının ismi, dosya uzantısı ile birlikte girilmedir.

Status
colourYellow
titleopsiyonel

Tip

Ekle butonuna tıkladıktan sonra uygulamanız Push Kampanyası Oluşturma adımında görünür hale gelecektir.

Tip

Sesli push gönderimi için mobil SDK'nın en güncel sürüme yükseltiniz. Android SDK ve iOS SDK sayfalarından güncel SDK'lara ulaşabilirsinizPanel
bgColor#f0f0f0

Bu sayfada bulabilecekleriniz:

Table of ContentsTokenların Yüklenmesi  
Anchor
token
token

Bir uygulama mobil cihaza kurulduğu anda push subscription servisi ile bu cihaza ait token bilgisi RMC veri tabanına yazılır. Bir token kullanıcı uygulamada oturum açana kadar “anonim” yani hiç bir kullanıcı ile eşleştirilmeden kaydedilir. Bu tokenın bir kullanıcıyla eşleştirilebilmesi için mutlaka cihazda oturum açılmış olması ve SDK tarafından bu tokenın sahibini tanımlayıcı bir bilginin (KEY_ID yada EMAIL) RMC'ye gönderilmesi gerekir. Bu bilgiler "extra" : {} bloğunda yer almalıdır.


Extra bloğu aşağıdaki gibi EMAIL bilgisi ile gönderildiğinde ilgili token, extra’da yazan e-posta adresi ile eşleştirilecektir.

Code Block
languagejava
linenumberstrue
"extra" : {"email" : relateddigital@euromsg.com}


Eğer extra bloğu aşağıdaki gibi gönderilirse, ilgili EMAIL hesapta kayıtlı değilse yine extra bloğunda gönderilen kanal izinlerine göre hesaba kayıt edilecektir.

Code Block
languagejava
linenumberstrue
"extra" : {"email" : "z1234b@hotmail.com",
      "keyID" : "677196",
      "emailPermit" : "Y",
   		"gsmPermit" : "Y"}
      EMAIL_PERMIT’in alabileceği değerler

Y: Yes (izni var)

N: No (izni yok)

X:  Kendi çıkmış

L:  Law permitted (yasal izinli)


GSM_PERMIT’in alabileceği değerler

Y: Yes (izni var)

N: No (izni yok)

X:  Kendi çıkmış

L:  Law permitted (yasal izinli)


PUSH_PERMIT’in alabileceği değerler

A:  Active (Aktif) *Yukarıdaki örnek isteğe göre Y değeri sistem tarafında A'ya eşittir.

P: Passive(Pasif)

I: Invalid(Geçersiz)

X: Expired (Aktif değil) *Yukarıdaki örnek isteğe göre N değeri sistem tarafında X'e eşittir.


Ana Başlık: Mobil Uygulamalar