Search

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Çok adımlı otomasyon uygulamaları.

Autopilot web bağlantılı bir otomasyon uygulamasıdır ve pazarlama programları ve versiyonlarını yönetmek için kullanılır. Otomasyon uygulamaları doğaları gereği birbirini izleyen adımlardan oluşan iş akışı programlarıdır.

Örneğin; bir olay sonucu (bir müşterinin e-posta programına yeni katılması, üyelikten ayrılması, bir alışverişi tamamlaması, vb.) kişiye e-posta gönderilmesi, belli gün süreyle e-postanın açılma veya okunmasının beklenmesi, eğer e-posta açıldıysa siteye geldiği zaman içerisinde indirim kodu yer alan pop-up gösterimi yapılması örnek bir otomasyon programıdır.


Panel
titleGenel Bilgi

Programlar kullanıcılar tarafından oluşturulur, isimlendirilir, gerektiğinde açıklama ile detaylandırılırlar. Aynı şekilde programların versiyonları da kullanıcılar tarafından oluşturulup, detaylandırılabilirler. Versiyon isimleri 0,1,2,3… şeklinde RMC Autopilot tarafından otomatik olarak verilir.

Her programın ilk versiyonu Versiyon 0’dır. Versiyon 1, 2, 3 şeklinde devam gider.


Yeni Program Oluşturma 
Anchor
yeni
yeni

Autopilot kurgusu oluşturma ekranına; Autopilot > My Programs > Compose New Program seçerek ulaşabilirsiniz. 1. Kullanıcı “Compose New Program” ile yeni bir program oluşturur. Sistem otomatik olarak oluşturulan bu program ile birlikte Versiyon 0’ı oluşturacaktır.

 2. Kullanıcı yeni açtığı program versiyonunu defalarca değiştirebilir. Kaydedip kapatabilir daha sonra tekrar açıp üzerinde değişiklik yapabilir. Bu nokta itibariyle hiçbir şekilde versiyonun veritabanı nesneleri oluşturulmamıştır.

 3. Kullanıcı tamamlandığına inandığı program versiyonunu Test’e alır. Artık versiyonun veritabanı nesneleri oluşturulmuştur.

 4. Eğer test başarılı ise aynı versiyon üretim ortamına alınır. Artık programın üretimdeki bu versiyonu çalışmaya başlamıştır ve bu versiyonun değiştirilme şansı yoktur. Yeni gelen kişiler için bu aktif versiyonun instanceları çalışacaktır.

 5. Test başarılı değilse ve değişiklik isteniyorsa Versiyon X testten Edit butonu tekrar çizim moduna alınıp değişiklikler yapılmalıdır.

 Yeni Bir Versiyon Oluşturma 
Anchor
version
version

 Üretim ortamındaki Versiyon X ortamında değişiklik isteniyorsa,

 1. “Duplicate” yöntemi ile yeni Versiyon X+1’e kopyalanır.

 2. “Edit” butonu ile Versiyon X+1 üzerinde çalışılmaya başlanır.

 3. “New” statüsünde olan bu yeni Versiyon X+1 de istenildiği kadar değişiklikler yapılır.

 4. Versiyon X+1 Test statüsüne alınır ve test edilir.

 5. Eğer her şey ok ise üretim ortamına alınır. Eski aktif versiyon devre dışı kalmış ve statüsü “Ex” olmuştur. Yeni gelen kişiler yeni Versiyon X+1 kopyalanarak çalıştırılacaklardır.

 6. Eğer testte karşılaşılan bir problem nedeniyle yine değişiklik gerekiyorsa veya Üretime alınan bir Versiyon X + 1’de değişiklik gerekiyorsa yine a adımına geri dönülerek döngü tekrar edilir.


Note

Versiyon, Test ya da Üretim ortamına alınmadan önce tüm “Send an Email”, “Send an SMS” ve "Send a Push"nesneleri, RMC kampanya modülünde bulunan şablon E-posta, SMS ve Push işlem kampanya taslaklarına bağlanmalıdır, çünkü test veya üretim ortamına alınan bir versiyonda tüm bu nesneler RMC kampanya modülünde bulunan şablon işlem kampanyalarından kopyalanırlar. Çizim Editörü 
Anchor
editor
editor

Yeni bir programın çizilebilmesi için "Compose New Program" butonunun kullanılması yeterlidir. Sistem tamamen yeni bir program ve bu programa bağlı Versiyon 0’ı oluşturur. Bu buton kullanıldığında aşağıda görüldüğü gibi programı çizebilmek için yeni bir çizim ekranı açılır.

"My Programs" butonu ise  mevcut tüm program ve versiyonlarının sıra ile size gösterildiği ana sayfaya sizi geri döndürür. 
A: Bu alanda programın ismi, detaylı açıklaması vardır ve yanındaki kalem işaretleri ile istenilen değerlere set edilebilir.

B: Bu alan programları çizmek için gerekli olan  nesneleri içerir. Programlar bu nesneler vasıtasıyla çizilirler. Nesneler 7 gruba ayrılırlar. Bunların detayları bir sonraki bölümlerde anlatılacak ve tek tek detaylandırılacaktır.

C: Bu alan çizim bölgesidir. Nesneler sol taraftaki B alanında alınıp bu noktaya sürükle-bırak metodu ile kopyalanırlar.

D: Ekranın yönetim butonları bu alanda  bulunur. Close program çizimini kapatır. Ekran kapatılmadan önce Save butonu kullanılarak program daha sonra değiştirilmek için saklanılabilir. Save butonu kullanıldığında sistem programı Validate edecek (geçerlilik testinden geçirecek), ve program geçerli bir program olsa da olmasa da veri tabanına daha sonra kullanılmak üzere kaydedilecektir. Save & Test ise programı Validasyon testinden geçirir. Eğer valid değil ise kaydetmez. Valid bir program ise tüm nesneleri veritabanında ancak o zaman oluşturur ve versiyonu teste alarak test ekranını açar. Bir programın test edilmesi daha sonra ilgili bölümde detaylandırılacaktır.
Çizim Grupları ve Nesneleri 
Anchor
nesneler
nesneler

 • Nesne: Bir programın çizilebilmesi için B alanındaki Nesnelerin kullanılması gerekmektedir. Bu Nesne’ler sürükle-yerleştir metodu ile C alanına geçirilir ve işlem okları ile birbirine bağlanır.
 • İşlem oku: Nesneleri birbirine bağlayan yola verilen addır.
 • İşlem penceresi: Nesne üzerindeki ok işaretine tıklandığında açılır ve o nesne için parametre ya da değer girmek için kullanılır. 

Note

İşlem Penceresine ulaşmak için sol panelden kurgu ekranı üzerine bırakılan nesnelerin üzerine çift tıklanması gerekmektedir.İşlem penceresinde bulunabilecek sekme ve tanımları:

Status
colourGreen
titlePropertıes
 :  Nesne ile ilgili girilmesi gereken değer, ya da yapılması gereken seçimler bu sekme kullanılarak yapılır.

Status
colourYellow
titleattendance lımıt
 :  En fazla kaç kişi için bu programın çalıştırılması gerektiğinin belirlendiği alandır. Boş bırakıldığı zaman kurguya dahil olan tüm müşteriler için geçerli olacaktır.  Bir kişinin aynı node'a kaç kere dahil olabileceğinin belirlendiği alandır.

Status
titlewait
 : İşlemin, gerçekleşmeden önce beklenmesi istenen sürenin girildiği alandır.

Status
colourRed
titleexpıre
 : Sistemin ilgili cevabı bekleyeceği maksimum sürenin belirlendiği alandır. Eğer bu süre içinde cevap gelmez ise akış fals port üzerinden devam eder. 
Start Points (Başlangıç Noktaları) 
Anchor
start
start

Kısaca program başlama noktalarıdır. En önemli sistem kurallarından biri, her programın mutlaka bir  başlangıç noktası nesnesi olması ve bu nesnenin tek olması gerekliliğidir. Bir program hiç başlangıç noktası nesnesi olmadan validasyon testinden geçemeyeceği gibi 2 veya daha fazla başlangıç noktası nesnesi ile de validasyon testinden geçemez.


Note

Her bir Autopilot kurgusu mutlaka bir başlangıç nesnesi ile başlamalıdır.


Expand
titleNew Contact

New Contact, hesabınıza bir kişi eklendiğinde o programı başlatmak için kullanılan nesnedir. Diğer bir ifade ile hesabınıza bir kişi eklendiğinde bu başlangıç nesnesi ile başlayan tüm aktif programlar çalışmaya başlar.

New Contact nesnesi sürüklenip çizim alanına bırakıldığında ve üstüne çift tıklandığında bazı başlama opsiyonları set edilebilir. Mesela programınıza her eklenen kişi için değil, belirli kaynaklarda eklenen kişiler için bu programı başlatmak istiyor olabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi New Contact nesnesi 6 adet değişik kaynaktan gelen kişiler için konfigüre edilebilir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Subscription Form: Bu seçenek işaretlendiğinde, bir kişi üyelik formları kullanılarak sisteme eklendiğinde bu program bu kişi için çalışmaya başlayacaktır. İşaret kaldırılırsa ve kişi üyelik formunda gelir ise bu program bu kişi için başlamayacaktır.

 • Admin Panel: Bu seçenek admin panelden eklenen kişiler için program başlatmak için kullanılmalıdır.

 • Bulk Upload: Csv formatı ile toplu yüklenen kişiler için programı başlatmak için bu seçenek işaretlenmelidir.

 • Web Services: Web servis yoluyla hesabınıza eklenen kişilere yönelik ilgili programı başlatmak için bu seçenek işaretlenmelidir.

 • External Forms: Üyelik formu harici diğer kişiselleştirilmiş formlar ile eklenen kişiler ve bu formların kaynağına göre programın başlatılıp başlatılmamasına bu seçenek kullanılarak karar verilir.

 • Surveys: Bir anket vasıtasıyla eklenen kişilere yönelik program başlatmak için bu seçenek işaretlenmelidir.
Expand
titleUnsubscribe

Hesabınızdan üyelikten çıkan kişilere yönelik bir program başlatmak istiyorsanız Unsubscribe başlangıç noktası nesnesini kullanmalısınız. Bu seçenek hesabınızdan çıkan tüm kişiler için ilgili programı başlatacaktır. Kendine özel hiçbir opsiyonu bulunmamaktadır.

Expand
titleData Field Change

Veri alanlarından (CUQA tablosu) spesifik ya da herhangi bir kolonun değişmesiyle program akışı başlatılmak istendiğinde seçilir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Column: Değiştiğinde, program akışı başlanması istenen kolonun seçimi yapılır.
Eğer bir kolon seçilmezse tablo üzerinde herhangi bir kolonun değişmesiyle program akışı başlamış olur.

Expand
titleBatch

Belli bir segmente, belli bir listeye veya belli bir veri ambarı tablosunun tamamına bulk olarak bir program başlatmak istendiğinde kullanılır.

Bu şekilde belirtilen başlangıç zamanında sistem, belirtilen hedef grupta kaç kişi var ise tüm bu kişiler için programı çalıştırır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Segment: Program akışı başlatılmak istenen segmentin seçildiği alandır.

 • List: Program akışı başlatılmak istenen listenin seçildiği alandır.

 • Table: Program akışı başlatılmak istenen tablonun seçildiği alandır.

 • Start Time: Program akışı için başlangıç zamanının belirlendiği alandır.
Expand
titleRecurring Filter

Belli bir segmente, belli bir listeye veya belli bir veri ambarı tablosunun tamamına bulk olarak program başlatabilmenin diğer bir yolu  Recurring filter  kullanmaktır.  

Batch bir kere zamanı geldiğinde çalışır ve biterken, Recurring Filter başlangıç nokta nesnesi tekrar tekrar programı çalıştırır. 

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Segment: Program akışı başlatılmak istenen segmentin seçildiği alandır.

 • List: Program akışı başlatılmak istenen listenin seçildiği alandır.

 • Data Warehouse: Program akışı başlatılmak istenen veri ambarı tablosunun seçildiği alandır.

 • Analytic: Program akışı başlatılmak istenen analitik segmentin seçildiği alandır.

 • Start / Finish Time: Program akışı için başlangıç ve bitiş zamanının belirlendiği alandır.

 • Recurring: Program akışının dakika,saat,gün ve hafta içinde kaç defa çalıştırılacağının belirlendiği alandır.

Note

Recurring Filter ve Batch başlangıç nokta nesneleri bulk program başlatan nesnelerdir ve birden fazla programı aynı anda başlatırlar. 


Expand
titleWeb Service Request

RMC Autopilot ile çizdiğiniz bir programı dışarıdan web servis yöntemi ile çağırmak mümkündür. Hatta Web Service Request başlangıç noktası nesnesi opsiyonlarında dışarıdan programlara parametre geçirmek (isim, soyad, segment, etc) gibi, bu değişkenleri gönderilecek e-postalarda / SMS metinlerinden ya da akış içindeki kurallarda kullanmak mümkündür.  Aşağıdaki örnekte Web Servis Call ile başlatılacak programa Name (İsim), Surname (Soyad) ve Segment parametreleri geçirilmiştir.Expand
titleAbandoned Shopping Basket

Abandoned Shopping Basket; kullanıcının websitesindeki anlık davranışına göre tetiklenen senaryolar için başlangıç node'udur.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Attendance Limit: Katılımcı limitinin belirlendiği alandır.

Expand
titleTarget Request

TargetRequest; kullanıcının websitesindeki anlık davranışına göre tetiklenen senaryolar için başlangıç node'udur.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Attendance Limit: Katılımcı limitinin belirlendiği alandır.
Actions (Sistem Aksiyonları) 
Anchor
action
action

Actions fonksiyonları sistem tarafından gerçekleştirilmesi beklenen fonksiyonlardır. Başlangıç noktası nesnelerine göre alınacak aksiyonları belirler.

True ve False Portların Actions nesneleri üzerindeki anlamları 

Actions nesnelerine geçmeden önce Actions nesneleri üzerinde olan True ve False portlardan bahsetmek gerekir. Actions nesnesi üzerinde  ile gösterilen port

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue
 portudur. Diğeri ise
Status
subtletrue
colourRed
titlefalse
 portudur. Bu port Actions nesnelerinin bazılarında vardır. Bulundukları Actions nesnesinin başarı ile çalışıp çalışmadıklarını gösterirler.


Örnek: Send an Email nesnesi üzerindeki False portu sistemin müşteriye gönderim yapamadığı zaman ne yapacağına dair izlenmesi gereken yolu gösterir. Çok nadir olan bu durum bazı özel sebeplerden kaynaklanmaktadır. Mesela müşteri daha önce spam işaretlemiş veya üyelikten ayrılmışsa sistem bu kişiye e-posta gönderemez. Bu durumda False porttan devam etmek zorunda kalır. Eğer program içinde False Porta hiçbir şey bağlanmamış ise o program ilgili kişi için bitmiş demektir.


Aynı durum Send an SMS içinde geçerlidir. Kişiye SMS numarası ya da izni olmadığından SMS gönderilemediği durumlarda sistem yine False portu takip ederek devam eder. Çok nadir olan bu durumlardan dolayı çoğu zaman program neredeyse her zaman True portta bağlantı yapılarak devam ettirilir ve False port bir önceki şekilde görüldüğü gibi boş bırakılır. False port, bir sonraki şekilde görüldüğü gibi Finish Portuna da bağlanabilir. İki yöntem de  de sorunsuz çalışmaktadır.


Expand
titleSend an Email

Kurguya dahil olan kişilere e-posta gönderilmesini sağlar.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Campaign: Gönderilecek eposta kampanya şablonunun seçildiği alandır.

Sadece e-posta oluşturma adımında İşlem Kampanyası olarak tanımlanan kampanyalar görüntülenir.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Alınan aksiyon başarılı olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Alınan aksiyon başarısız olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleSend a Push

Kurguya dahil olan kişilere, kayıtlı uygulamalar aracılığıyla Push bildirimi gönderilmesini sağlar.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Campaign: Gönderilecek push kampanya şablonunun seçildiği alandır.
  Sadece push oluşturma adımında İşlem Kampanyası olarak tanımlanan kampanyalar görüntülenir.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Alınan aksiyon başarılı olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Alınan aksiyon başarısız olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleSend an SMS

Kurguya dahil olan kişilere SMS mesajı göndermek için kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Campaign: Gönderilecek SMS kampanya şablonunun seçildiği alandır.
  Sadece SMS oluşturma adımında İşlem Kampanyası olarak tanımlanan kampanyalar görüntülenir.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Alınan aksiyon başarılı olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Alınan aksiyon başarısız olduğunda bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleAdd to List

Kurguya dahil olan kişilerin belirli listelere eklenmesi istendiğinde kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Select lists: Kişilerin eklenmesi istenilen listelerin seçildiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde liste değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.
Expand
titleRemove from List

Kurguya dahil olan kişilerin belirli listelerden çıkarılması istendiğinde kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Select lists: Kişilerin çıkarılması istenilen listelerin seçildiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde liste değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.
Expand
titleSend to an FTP

Kurguya dahil olan kişilerin bir ftp alanına seçili verisiyle birlikte aktarılması istendiğinde kullanılır.

Expand
titleCall a Web Service

Kurgulanan programın uzak programlar çağırabilmesini ve de onlarla entegre olabilmesi istendiğinde kullanılır.

Autopilot programının herhangi bir yerinde web servis çağırılabilir, bu çağırılan web servise parametre gönderilebilir ve geri dönen parametreler programın devamında gönderilecek eposta ve SMS metinlerinin kişiselleştirilmesinde kullanılabilir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Web Service: Kurgu üzerine çağrılmak istenen web servisinin belirlendiği alandır.

 • Request: Çağırılacak web servis isteğinin hangi tablolar ya da parametreler kullanılarak yapılması gerektiğinin belirlendiği alandır

 • Responses: Web servislerden beklenen cevapların belirlendiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.
Expand
titleEnable / Disable Bulk Email

Kurguya dahil olan kişilerin bulk e-mail izinlerinin aktif / pasif durumları değiştirilmek istendiğinde kullanılır.

Status
titlewait

Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

Expand
titleEnable / Disable Bulk SMS

Kurguya dahil olan kişilerin bulk SMS izinlerinin aktif / pasif durumları değiştirilmek istendiğinde kullanılır.

Status
titlewait

Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

Expand
titleWait

Kurguya dahil olan kişilerin herhangi bir aksiyon alınmadan önce belirli bir süre beklenmesi istendiğinde kullanılır. 

Status
titlewait

Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

Expand
titleFinish

Programın sonlandığını belirtmek için kullanılır. Bir programda birden fazla finish nesnesi olabilir. 

Finish tipleri programları ölçümlemek için kullanılır. Böylece bir programın çalışan binlerce/milyonlarca kopyalarından kaçının success (başarı ile) kaçının fail (başarısızlıkla) kaçının none (tanımsız) bittiği ölçümlenebilir ve tüm programın başarısı bu yol ile gözlemlenebilir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Success: Başarı ile bitirilmiş akış.
 • Fail: Başarısızlıkla bitirilmiş akış.
 • None:Tanımsız bitiş şekli. 

Status
titlewait

Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.
Responses (Cevaplar) 
Anchor
response
response

Responses nesneleri cevap bekleme nesneleridir. Bir e-postanın açılmasının beklenmesi, bir sms mesajının iletildiği bilgisi, bir e-posta üzerinde bir linke tıklandığı bilgisi, bir e-postanın hard/soft bounce’a düştüğü ya da spam işaretlendiği bilgileri e-posta/sms iletişiminde kullanılan başlıca cevaplardır ve RMC Autopilot ürünü bu cevapları gerçek zamanlı izleyerek hareket edebilmektedir.

True ve False Portların Responses nesneleri üzerindeki anlamları

Responses nesnelerinin detaylarına geçmeden önce Responses nesnelerinin üzerinde olan True ve False portlardan bahsetmek gerekir. Responses nesnesi üzerinde ile gösterilen port

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue
 portudur. Diğeri ise
Status
subtletrue
colourRed
titlefalse
 portudur. Bu port tüm Responses nesnelerinde vardır. True port beklenen cevabın geldiğini False port ise beklenen cevabın Expire time (set edilen süre) içinde gelmediğini bildirir.

Responses nesneleri opsiyonlarındaki Expire Time süresi

Tüm Responses nesneleri İşlem pencerelerinde Expire Time (zaman sayacı) sekmesi bulundururlar. Bu zaman sayacı, cevap için maksimum bekleme zamanı içindir. Eğer bu zaman içinde cevap gelirse, program, expire süresini beklemeden, anında

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue
 portu kullanarak devam eder. Eğer expire süresi içinde bu cevap gelmez ise program nesnenin
Status
subtletrue
colourRed
titlefalse
 portundan akışa devam eder.Expand
titleIn Process Any Campaign

Responses nesnelerinde özel bir seçenek vardır. Bu seçenek cevap beklemenin mantığını tamamen değiştirebilmektedir.

Bir cevap nesnesinde “In process any campaign” seçeneğini işaretlenirse, bu cevap nesnesi kendine ait olan cevabı o program içindeki ilgili tüm Actions nesnelerinde arar. Eğer işaretli değilse kombodan seçilmiş ilgili Actions nesnesinin gönderdiği mesaja cevaben gelen cevabı değerlendirir.

Örnek:

Bir program içinde A ve B isimli e-posta mesajlarını göndermek için koyulan 2 adet Send an Email action nesnesi var olsun. Eğer biz bu program içine bir Read nesnesi koyar ve bunun seçeneğini “In process any campaign” işaretler isek, Read objesi hangi nesneye bağlı olursa olsun A ve B isimli eposta mesajlarından herhangi birine expire süresi içinde açıldı cevabı aldığında True portundan akışına devam eder.

Lakin Read nesnesi sadece A isimli eposta mesajını gönderecek Send an Email action nesnesine bağlanmış ise (kombodan bu değer seçilmiş ve In process any campaign seçeneği işaretlenmemiş ise) o zaman Read nesnesi sadece A isimli Send an Email action objesi ile gönderilen mesaja cevaben gelen açıldı cevabı ile True porttan hareket eder. B isimli Send an Email action ile gönderilen mesaja gelen cevapları dikkate almaz.

Genellikle çok özel bir durum olmadığı sürece bu seçenek kesinlikle seçili değildir ve Read cevap nesneleri neredeyse her zaman bir Send an Email action objesine bağlıdır. Böylece o actiona bir cevap geldiğinde True porttan akışa devam eder, Expire Time süresi içinde gelmez ise False porttan program akışı devam eder.


Expand
titleRead (Open)

Gönderilen e-posta mesajının açılıp açılmadığının cevabını bekleyen nesnedir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Select a campaign node: Okunma cevabı beklenen kampanyanın seçildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Cevap için beklenmesi gereken sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleClicked

Gönderilen e-posta mesajı üzerindeki bir linkin tıklanıp tıklanmadığı cevabını bekleyen nesnedir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Select a campaign node: Okunma cevabı beklenen kampanyanın seçildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Cevap için beklenmesi gereken sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleEmail Bounced

Gönderilen e-posta mesajının Soft Bounce / Hard Bounce / Spam cevabı alıp almadığını bekleyen nesnedir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Select a campaign node: Bounce tipinde sorgulanmak istenen kampanyanın seçildiği alandır.

 • Soft Bounce: Soft Bounce sorgulamak istendiğinde seçilir.
 • Hard Bounce: Hard Bounce sorgulamak sitendiğinde seçilir.
 • Spam: Spam durumunu sorgulamak istendiğinde seçilir.

Status
titlewait

 • Use static until: Cevap için beklenmesi gereken sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titlePush Open

Gönderilen push mesajının açılıp açılmadığının cevabını bekleyen nesnedir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

Select a campaign node: Açılma cevabı beklenen kampanyanın seçildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Cevap için beklenmesi gereken sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleUnsubscribed

Gönderilen e-posta mesajının bir üyelikten ayrılma ile sonlanıp sonlanmadığının cevabını bekleyen nesnedir. 

Status
colourGreen
titlePropertıes

Select a campaign node: Üyelikten ayrılma cevabı beklenen kampanyanın seçildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Cevap için beklenmesi gereken sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.
Ecommerce (E-ticaret) 
Anchor
ecom
ecom

Ecommerce nesneleri promo codelar ile bir kampanya yaratıldığında autopilot kurgusu yaratılmak istendiğinde kullanılır. 


Expand
titlePurchased

Kurguya dahil olan kişilerin satın alma işlemi gerçekleştirme durumunun sorgulanması istendiğinde kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Dynamic: Son 1 saat ile son 1 ay arasında önceden tanımlı sürelerden biri seçilerek sorgulama yapılması istendiğinde kullanılır.

 • Custom Date: Belirli bir tarih ve zaman verilerek sorgulama yapılması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Satın alma işlemi gerçekleşmiş ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Satın alma işlemi gerçekleşmemiş ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleCreate Coupon

Kurguya dahil olan kişiler için promosyon kodu verilmek istendiğinde kullanılır. 

Status
colourGreen
titlePropertıes

Category: Kurguya dahil olan kişilere verilecek, Veri Ambarı tablosu kullanılarak yüklenen promosyon kodları kategorisinin seçildiği alandır.

Decisions (Kararlar) 
Anchor
karar
karar

Decisions nesneleri karar verme nesneleridir. Programın execute edildiği ilgili kişinin bir demografik alanına göre (“Demographic Fields” nesnesi), daha önce eposta açtığı mobil cihazına (Mobile Devices nesnesi) göre, son eposta açtığı lokasyonuna göre (Geolocation nesnesi) program içinde kararlar alınabildiği gibi, web servis call ile başlatılan programlarda bir takım startup parametrelerine (Startup Parameters) göre de kararlar alınıp ona göre program akışına devam edilebilir. Bununla birlikte Call a Web Service action nesnesi vasıtasıyla çağırılan external web servislerinden dönen parametrelere göre de (Web Service Parameters) programın işleyişi üzerinde karar almak mümkündür.

Use Condition ve Use Switch (Case Nesnesinin kullanılması) Opsiyonları:

Bazı decision objelerinin Properties penceresinde Use Condition ve Use Switch opsiyonları bulunmaktadır.

 • Use Condition: Bu  opsiyonu seçildiğinde Column, Operator ve Value aynı anda verilir ve karar o nesnenin üzerinde alınır. Mesela Column=Segment, Operator = Eşittir, ve Value=A seçildiğinde bu, program bu noktaya geldiğinde Segment=A mı kontrolünün yapılması, cevap EVET ise True porttan akışa devam edilmesi değil ise de False porttan devam edilmesi anlamına gelecektir.

 • Use Swtich: Bazı durumlarda ise  karar almak için bir çok cevaba bakmak ve ona göre hareket etmek gerekebilir. Mesela bir program çalıştığı ilgili kişinin City kolonuna göre hareket ederek değişik şehirlerde değişik akışlar çalıştırmak istesin. Bu durumda yapılacak iş City nesnesinin içindeki değere bakarak hangi City’i gösteriyorsa bir seferde ona göre hareket etmektir. Bu durumlarda Use Case kullanılması programın çizimini kolaylaştırır. Decisions nesnelerinden biri olan Case nesnesi bu gibi durumlarda kullanılmaktadır.


Örnek:

Yandaki örnekte bir “Demographic Fields” decision nesnesi ve 3 adet Case nesnesi kullanılmıştır. Bu program şunu yapmaktadır. Bir yeni kişi ilgili hesaba eklendiğinde program çalışmaya başlayacak ve ilk olarak eklenen kişinin City bilgisine bakacak ve kişinin City değerine göre ise ilgili London, Munich, Istanbul akışlarından bir tanesini izleyecektir.


Note

Use Switch opsiyonu işaretlendikten sonra ilgili karar nesnesinin True ve False portları ortadan kalkmaktadır. Çünkü eğer karar nesnesi üzerinde Use Switch seçilmişse bu karar nesnesinin hemen arkasından Case’ler bağlanmalı ve değerler orada seçilmelidir. Case’ler direk olarak eşit operatoru uygulayarak üzerlerinde seçilen değerlere bakacaktır. Hangi Case kolu karar nesnesinde seçilen kolon için başarılıysa; o program akışına devam edecektir. 
Expand
titleDemographic Fields

Kişinin demografik alanlarına göre bir filtre uygulayarak karar alır. 

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Column: Sorgulanması beklenen kolonun belirlendiği alandır.

 • Operator: Karşılaştırma operatörünün seçildiği alandır.

 • Value: Karşılaştırmak üzere istenen değerin girildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleData Warehouse

Veri ambarı tablosundan bir kolon ve değerini sorgular ve akışı ona göre devam ettirir. Kişinin demografik alanlarına göre bir filtre uygulayarak karar alınması istendiğinde kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Table Name: Sorgulanması istenen veri ambarı tablosunun seçildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.

 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleMobile Devices

Bir kişinin belirli bir mobil cihazının olup olmadığını sorgulanması istendiğinde kullanılır.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Table Name: Sorgulanması istenen veri ambarı tablosunun seçildiği alandır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleGeolocation

 Geolocation decision nesnesi, bir kişinin e-postalarını son olarak hangi lokasyondan açtığını sorgular. RMC platformu kişilerin e-postaları açtıkları yerleri toplamakta ve raporlamaktadır. Bu bilgiden yararlanan platform, programa giren kişilerin e-postalarını açtıkları son lokasyona göre programın akışını değiştirebilmektedir.

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Country: Sorgulanması istenen ülkenin seçildiği alandır.
 • City: Sorgulanması istenen şehrin seçildiği alandır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Expand
titleStartup / Web Service Parameters

Startup Parameters, web servisi ile başlatılan programlar versiyonlarında Startup Parametrelerini filtrelemek için kullanılırken, Web Services Parameters ise program içinde entegrasyon için kullanılan Call a Web Service nesnelerinin dönüşündeki parametreleri programın herhangi bir yerinde sorgulamak ve akışı buna göre değiştirmek için kullanılır.Kişinin demografik alanlarına göre bir filtre uygulayarak karar alır. 

Status
colourGreen
titlePropertıes

 • Column: Sorgulanması istenen kolonun belirlendiği alandır.
 • Operator: Karşılaştırma operatörünün seçildiği alandır.
 • Value: Karşılaştırmak üzere istenen değerin girildiği alandır.

Status
titlewait

 • Use static until: Aksiyon alınmadan beklenmesi istenen sürenin belirlendiği alandır.
 • Use dynamic path: Kurgu içinde web servis nesnesi kullanıldığı takdirde zaman değişkenleri atanması istendiğinde kullanılır.

Status
subtletrue
colourGreen
titletrue

Beklenen cevap, expire süresi içinde alındığı takdirde, bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.

Status
subtletrue
colourRed
titlefalse

Beklenen cevap, expire süresi içinde alınmaz ise bir sonraki adım için bu porttan devam edilmesi gerekir.
Ana Başlık: Autopilot