Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Persona, ziyaretçilerin site üzerindeki davranışlarından yola çıkarak onları kimliklendirme ve segmente etme aracı olarak kullanılmaktadır. Örneğin site üzerinde kırtasiye, bebek bezi bakanlar ‘Anne’ veya spor ayakkabı, fitness ürünlerine bakanlar veya alışveriş edenler ‘sporcu’ olarak  kimliklendirilerek pazarlama iletişimi bu persona'lar özelinde kurgulanabilir. 


Burada tanımlaması yapılan Persona kitlesi, Segment oluştururken Select Dimension > Visitor altından boyut olarak segmente eklenebilmektedir.

Persona sayfasına; Segment > Persona seçerek ulaşabilirsiniz.

Bu sayfada bulabilecekleriniz:


Persona Listesi

Oluşturulan personaların görüntülendiği ekrandır.

 • ID: Oluşturulan Persona'nın ID değeri.

 • Persona Name: Oluşturulan Persona'nın ismi.

 • Points Required: Oluşturulan Persona için ulaşılması gereken eşik puan değeri.

 • Days to go back: Oluşturulan Persona kitlesine dahil edilecek ziyaretçilerin  ne kadar zaman öncesinden site ziyaretlerinin kontrol edildiğinin gün olarak değeri.

 • Create Date: Persona'nın oluşturulma tarihi.

 • Actions: Oluşturulan Persona için silme, düzenleme gibi aksiyonların bulunduğu alandı.

Persona Oluşturma / Düzenleme

Persona ekranı üzerinden New Persona butonuna tıklayarak oluşturulacak Persona için gerekli tanımlamaları yapabilirsiniz. Var olan bir veri dosyası ile ilgili düzenleme yapmak için; düzenlemek istediğiniz Persona'nın Actions sekmesi altında yer alan düzenle butonunu -- kullanabilirsiniz. 

Seçilen ürün kriterleri özelinde ürün bakma (product view)sepete atma (product basket) ve satın alma (product purchase) davranışlarının her biri için puan tayin edilerek, toplam puanı eşik değeri (threshold) üzerinde kalan ziyaretçiler ilgili Persona kitlesine dahil olmaktadır. 


 • Persona Name: Oluşturulacak Persona için isim belirlenen alandır.

 • Days to go back: Oluşturulacak Persona kitlesine dahil edilmesi istenen ziyaretçilerin, kaç gün öncesinden itibaren site ziyaretlerinin kontrol edilmesi gerektiğinin belirlendiği alandır.

 • Points Required: Oluşturulacak persona kitlesi için eşik değeri belirlenen alandır. Bu puanı sağlayan ziyaretçiler oluşturulan persona kitlesine dahil edilmektedir.

 • Criterions: Oluşturulacak Persona için  ürün bakma (product view)sepete atma (product basket) ve satın alma (product purchase) davranışlarından hangilerinin kriter olarak kullanılması gerektiğinin belirlendiği alandır.

  Add Group butonu kullanılarak kriter eklenmektedir.


 • Event Type: Persona'ya kriter olarak eklenecek olay tipinin seçildiği alandır.

 • Points: Persona'ya kriter olarak eklenecek olay tipinin puanının belirlendiği alandır.
 • Ziyaretçi tanımlanan olay tipini her gerçekleştirdiğinde burada tanımlanan puana sahip olarak önceki adımda belirlenen eşik değerine yaklaşmış olur.
 • Property: Tanımlanan olay tipine yönelik hangi özelliğin eşleştirilmesi gerektiğinin seçildiği alandır. Burada bahsedilen özellikler Ürün Dosyası ile sisteme yüklenen kolonlarda yer almaktadır.


  Bir olay tipine yönelik birden fazla property eklenmesi istendiğinde Add Group Item butonu kullanılmalıdır.

   Property Değerleri
  • Age Group: Ürünlerin yaş grubu alanına göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Attribute 1 - 10: Ürünlerin özel tanımlanmış niteliklerine/varyasyonlarına göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Brand: Ürünlerin markalarına göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Category: Ürünlerin kategorilerine göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Color: Ürünlerin renklerine göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Discounted Price: Ürünlerin fiyatlarına göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Free Shipping: Ücretsiz kargo özelliği bulunan ürünler ile eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Gender: Ürünlerin cinsiyet bilgisine göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Material:Ürünlerin materyal bilgisine göre eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.
  • Shipping On Sameday: Aynı gün kargo özelliği bulunan ürünler ile eşleştirilme yapılması istendiğinde seçilir.  • Operator: Property ile verilecek değer arasındaki eşleştirme operatörünün seçildiği alandır.

  • Value: Property ile eşleştirilmesi gereken değerin girildiği alandır.

  • Test Criteria Before Save: Oluşturulan persona kaydedilmeden önce kriterlere uyan ürün olup olmadığı kontrol edilmesi istendiğinde YES seçili olmalıdır.

 • Persona için kriterler belirlendikten sonra Save butonu ile kaydedilerek, oluşturma işlemi tamamlanmış olur.
 • Varolan bir Persona düzenlenirken; Create a Copy seçeneği işaretlenerek düzenleme yapılan Persona'nın aslı bozulmadan yeni bir Persona oluşturulabilir.

Ana Başlık: Segment

 • No labels